Стоимость реферата -500 тенге, курсовой -1000 тенге, диплома -3000 тенге, диссертации-5000 тенге

Оплачиваете через обычный терминал. Подробная инструкция по ссылке ниже.

 Можно произвести оплату на кошелек qiwi +77022479078

 

Кіріспе..................................................................................3
I Тарау Акционерлік қоғамның түсінігі, заңды тұлғалар  жүйесіндегі орны
1.1. Акционерлік қоғам түсінігі, даму тарихы........................8
1.2. Акционерлік қоғамды құру тәртібі................................10
1.3  Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары..15
II Тарау Акционерлiк қоғамды басқару, қайта ұйымдастыру және тарату
2.1. Акционерлiк қоғамды басқару.......................................25
2.2. Қоғамның қаржылық есептiлiгi мен аудитi, қоғамның   құжаттары....................................................................43
2.3.   Қоғамды  қайта ұйымдастыру және тарату..................47
2.4. Акционерлік қоғам мүлкінің құқықтық режимі.  Жарғылық капитал.....................................................52

Қорытынды........................................................................60
Сілтеме...............................................................................63
Қолданылған әдебиеттер тізімі..........................................64

Стоимость реферата -500 тенге, курсовой -1000 тенге, диплома -3000 тенге, диссертации-5000 тенге

Оплачиваете через обычный терминал. Подробная инструкция по ссылке ниже.

 Можно произвести оплату на кошелек qiwi +77022479078