МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ.....................................................................................................................6

 

1 ИНВЕСТИЦИЯ ҰҒЫМЫЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУ КАТЕГОРИЯСЫ РЕТІНДЕ ..…………………………………………………………….....................8

1.1 Инвестиция және инвестициялық іс-әрекеттің мәні …...................................8

1.2 Инвестициялық іс-әрекеттің механизмі мен қағидалары .............................13

1.3 Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу ………………………...…........22

 

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАСЫМ САЛАЛАРДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯНЫ РЕТТЕУДІ ТАЛДАУ ...........................................................29

2.1 Қазақстан Республикасында басым салалардағы тікелей шетел инвестицияларды реттеуді талдау ……………………………….…………….29

2.2 Қазақстан Республикасында басымды салалардағы инвестициялық іс-әрекетті қолдау .......................................................................................................49

2.3 Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті реттеу барысындағы мәселелер ................................................................................................................55

 

3 БАСЫМ САЛАЛАРДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ .........................................................................................................64

3.1 ҚР инвестициялық іс-әрекетін шетел тәжірибесі негізінде жетілдіру ........64

3.2 2003-2015ж. индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыру шеңберіндегі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары …...............73

 

ҚОРЫТЫНДЫ .......................................................................................................79

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ...........................................................82

ҚОСЫМША